סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1333

17
9
6
3
16
8
3
4
5
46
7
264
5
26
8
7
2
3
87
4
1
3
56