סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1334

7
6
2
7
61
43
12
7
4
16
9
2
34
5
7
79
23
15
8
6
2
1