סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1335

13
94
9
36
45
21
73
9
7
8
1
9
62
75
56
76
4
31
87