סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1336

7
623
3
16
97
7
89
7
85
84
2
64
5
35
21
9
619
5