סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1337

7
6
53
4
1
9
5
8
21
47
68
1
75
38
54
6
8
8
5
9
21
9
4