סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1338

4
9
94
38
18
3
6
52
7
3
8
1
7
6
29
8
9
35
96
24
2
7