סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1339

3
98
69
71
7
38
2
5
9
1
4
6
3
6
2
5
8
51
4
51
48
96
1