סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1340

4
83
7
6
3
2
18
316
5
4
62
1
2
368
65
9
3
2
8
57
1