סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1341

52
3
89
37
9
5
8
5
1
9
93
7
41
4
8
4
2
1
2
74
46
3
85