סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1342

8
4
9
14
5
2
62
73
3
21
8
7
96
7
65
42
6
2
98
5
1
7