סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1344

82
3
16
9
75
6
2
9
75
9
4
5
5
32
4
6
8
68
3
23
1
47