סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1345

82
3
4
3
64
152
95
8
6
2
9
8
4
3
29
412
53
8
7
4
98