סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1347

79
12
43
13
8
69
5
2
5
6
4
7
2
6
8
35
9
35
31
92
67