סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1349

5
1
1
2
6
82
14
7
6
28
7
97
9
36
4
1
38
76
3
4
1
8
6