סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1351

72
31
7
1
28
3
5
64
3
9
658
4
5
26
2
5
75
1
3
96
34