סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1352

3
4
19
1
548
49
25
46
7
8
3
57
26
58
354
6
76
1
3