סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1353

12
35
8
5
24
6
5
9
7
16
7
2
21
6
9
4
9
73
6
7
21
38