סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1356

1
4
6
912
9
135
8
3
8
6
1
3
4
4
5
8
7
291
3
329
5
6
4