סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1358

1
9
74
8
13
71
8
5
82
1
59
4
13
2
8
92
93
4
67
5
9