סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1359

7
4
9
8
2
2
715
4
32
7
9
573
2
7
49
9
624
1
4
3
8
8
3