סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1360

7
2
56
15
72
8
78
41
15
9
62
24
97
4
35
98
21
1
5