סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1361

45
7
7
61
23
64
7
8
63
2
5
9
87
9
6
92
23
74
6
6
51