סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1362

4
8
3
9
81
69
21
7
6
8
7
39
6
5
3
4
27
91
76
5
2
1
4