סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1363

8
21
94
3
6
7
9
82
3
7
76
43
1
5
62
7
1
8
9
43
21
5