סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1364

2
1
13
75
764
5
7
9
68
4
5
18
5
2
9
582
68
91
3
4