סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1366

9
423
7
5
2
16
87
9
7
8
536
2
5
8
95
71
6
6
4
712
6