סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1367

4
8
3
485
7
31
5
59
73
36
47
16
9
71
5
693
1
2
6