סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1368

96
7
5
3
8
6
8
5
3
4
2
91
38
75
5
7
8
8
9
4
6
2
2
5
31