סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1370

7
1
8
1
4
458
36
35
8
27
95
3
29
58
491
9
2
3
2
7