סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1373

1
5
76
84
12
5
4
17
69
1
8
3
46
95
2
5
65
43
58
7
2