סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1377

485
3
1
8
6
4
39
9
76
7
598
1
51
8
34
6
2
2
1
8
479