סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1378

26
54
1
6
4
9
1
8
8
72
54
39
17
4
1
7
8
3
5
6
92
31