סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1379

72
3
5
9
4
68
3
1
64
5
6
15
8
5
92
6
8
93
5
8
4
4
65