סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1380

41
8
3
52
64
75
1
342
5
4
851
1
96
46
59
8
9
43