סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1381

198
7
5
3
1
34
65
2
1
3
485
1
3
4
74
28
3
3
7
6
592