סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1382

2
97
7
69
8
3
4
5
51
48
7
4
2
94
37
8
2
3
9
53
4
42
5