סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1383

7
9
5
6
4
3
84
296
2
14
9
5
35
6
385
26
2
1
9
7
5
8