סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1386

5
79
95
6
38
7
5
7
36
34
1
78
28
9
4
4
87
1
29
24
5