סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1387

4
89
4
96
51
38
26
95
7
6
51
89
47
65
87
7
19
2