סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1388

7
1
58
4
86
19
2
53
7
47
25
5
92
4
89
52
4
13
6
6