סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1389

5
1
7
9
5
8
3
7
92
9
62
4
5
3
8
75
2
23
7
4
7
5
1
5
1
8