סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1390

2
8
7
83
1
273
5
3
19
58
1
62
97
5
5
624
8
25
8
9
4