סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1393

4
5
72
8
8
27
3
3
8
47
5
49
8
89
7
6
1
39
7
4
53
5
9