סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1394

6
81
7
5
53
84
9
3
58
12
73
57
1
1
86
47
3
4
96
2