סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1395

4
35
2
732
1
8
6
2
6
47
6
1
89
3
2
5
4
8
513
2
57
9