סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1396

1
83
47
59
3
69
1
4
8
7
26
4
8
3
3
91
7
17
89
34
2