סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1397

2
6
41
9
56
2
8
65
43
13
96
46
71
7
6
39
2
35
4
7