סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1398

89
1
7
72
9
1
1
743
7
1
3
6
6
4
5
248
1
8
3
47
3
1
65