סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1399

4
85
41
6
9
6
3
6
82
51
8
2
72
41
6
9
4
5
6
19
58
7