סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1401

8
3
365
29
8
4
691
24
8
1
36
356
8
1
63
752
2
4